Yurya Station

Train timetable via Yurya station

A train Route Arrival Departure
089Г Vorkuta - Nizhny Novgorod 00:17 00:19
512С Novorossiysk - Vorkuta 01:02 01:08
310С Adler - Vorkuta 01:02 01:08
310Э Adler - Vorkuta 01:02 01:08
090Г Nizhny Novgorod - Vorkuta 01:23 01:29
511Я Vorkuta - Novorossiysk 18:42 18:44
309С Vorkuta - Adler 18:42 18:44
309Э Vorkuta - Adler 18:42 18:44
Subscribe to our newsletter